Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme palveluja. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy verkkosivuiltamme tai kysyttäessä meiltä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan:

 • miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja
 • minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista
 • mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Yoga Room Lumo Oy
2835287-6

Yhteystiedot:
Portti 2
02270 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Yoga Room Lumo Oy / Janina Suuronen
Portti 2
02270 Espoo
050 5433280
janina@yogaroomlumo.fi

2. Rekisteröidyt

Yoga Room Lumo Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (mm. uutiskirjeen erikseen tilanneet)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Myös tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Liiketilassa on tallentava kameravalvonta omaisuuden ja henkilöstön turvaamiseksi.

Yrityksen edustajat käyttävät henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen seuraavia rekistereitä:

 • Varaaheti.fi -asiakasrekisteri jonka toteuttaa ja tuottaa pilvipalveluna suomalainen DigitalBooker Finland Oy. Heidän rekisteriselosteestaan voi lukea lisätietoa: https://support.digitalbooker.com/fi/privacy
 • Korttimaksujen hallintaportaali jonka tuottaja on Stripe Payments Europe Limited, Irlanti. Stripen tietosuojakäytännöstä voi lukea täältä: https://stripe.com/fi/privacy
 • Yrityksemme internetsivuilla tehdyistä Online-ilmoittautumisista koostuva suljettu rekisteri
 • Laskutusohjelma
 • Paperinen nimi- ja läsnäololista
 • Sähköposti sekä muut asiakasyhteydenotot

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme tiedottaminen ja markkinointi
 • palvelun kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen janina@yogaroomlumo.fi

 • Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Pyyntö käsitellään säädetyssä yhden kuukauden määräajassa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaan ilmoittautuessa tunneille ja Lumo Onlineen, asioidessaan liiketilassa, ollessaan yhteydessä sähköpostitse tai muilla tavoin, evästeiden kautta ja maksuliikenteen kautta (esim. maksupäätteen kauppiaspalvelu, liikuntaetuja tarjoavat yritykset).
Tiedot, joita keräämme ovat aina asiakkaan itsensä meille luovuttamia. Emme kerää tietoja ulkopuoliselta taholta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yoga Room Lumo Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä Yoga Room Lumo Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joille tämä on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Stripe Payments Europe Limited, Irlanti, käsittelee asiakkaan luottokorttitietoja maksutapahtumien hallinnointia varten. Tarkempia tietoja Stripen käsittelemien tietojen tietosuojasta on Stripen tietosuojakäytännössä (Stripe Privacy Policy: stripe.com/fi/privacy).

Processing...
Scroll to Top