Tilausehdot

(Päivitetty 13.8.2020)

Näitä tilausehtoja sovelletaan Yoga Room Lumo Oy:n (jäljempänä ‘Yoga Room Lumo’), tarjoaman Online-palvelun (jäljempänä ‘Palvelu’ tai ‘Lumo Online’) tilauksiin.

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tilaaminen edellyttää, että tilaaja on rekisteröitynyt palveluun. Tilaajan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt nämä tilausehdot. Palvelun käyttö edellyttää selainta, verkkoyhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joiden hankkimisesta vastaa ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätiliä ja tilausta.

2. TILAUKSEN VOIMASSAOLO

Kestotilaus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Yoga Room Lumo laskuttaa tilauksen yhden (1) kuukauden pituisin laskutuskausin. Mikäli tilaajalla on oikeus maksuttomaan tutustumisjaksoon, jatkuu tilaus tutustumisjakson jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena, ellei tilaaja irtisano tilaustaan tutustumisjakson aikana.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa tilauksensa kirjautumalla verkkosivuille yogaroomlumo.fi/verkkokurssit ja seuraamalla peruutusohjeita kohdassa ”Oma tili / Kestotilauksesi”. Irtisanomisilmoituksen johdosta tilaus päättyy irtisanomishetkellä meneillään olevan laskutuskauden lopussa. Yoga Room Lumo voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä tilaajalle tilaajan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

3. MAKSUTAVAT

Maksaminen on mahdollista Visa, MasterCard ja American Express -maksukortilla. Yoga Room Lumo ei palauta jo maksettuja maksuja. Maksutapahtumien välittäjänä toimii Stripe Payments Europe Limited, Irlanti, ja se merkitään maksun saajaksi.

4. TILAUKSEN ALKAMINEN

Kestotilauksen katsotaan alkavan, kun tilauksen yhteydessä suoritettava maksu on tehty. Tarkan aloitusajankohdan voi tarkistaa kestotilausten sivulta.

5. PERUUTTAMISOIKEUDEN PUUTTUMINEN

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti tilaajalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Yoga Room Lumo on lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin tilaajan suostumuksen perusteella aloitettu. Mikäli tilaajalla on käytössään maksuton tutustumisjakso, voi tilaaja irtisanoa tilauksen tutustumisjakson aikana näiden tilausehtojen kohdassa 2 määritellyllä tavalla.

Tilauksen hinta perustuu kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla osoitteessa yogaroomlumo.fi/verkkokurssit. Yoga Room Lumo:lla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 7 määritellyllä tavalla.

7. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Yoga Room Lumo:lla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja. Näiden tilausehtojen ja tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Tilaajalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa laskutuskautta seuraavan laskutuskauden päättyessä, eikä tilaajaan tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan ja ne astuvat voimaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Yoga Room Lumo voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos tilaaja on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään.

9. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Yoga Room Lumo:n nimenomaista suostumusta. Yoga Room Lumo:lla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai tilaajalle kirjallisesti.

10. TIETOSUOJA

Yoga Room Lumo käsittelee tilaajien henkilötietoja tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Yoga Room Lumo Oy
Y-tunnus 2835287-6
Portti 2, 02270 Espoo
Puhelin: 050 5433280

Palvelun sisältöä koskevissa kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen janina@yogaroomlumo.fi

Processing...
Scroll to Top